Công bố thông tin

Công bố thông tin Ngày đăng Tải xuống Xem online
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu ra công chúng 22/11/2021
Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng 22/11/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 12/11/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trịnh Kiên đăng ký giao dịch 83.700 cổ phiếu 08/11/2021
Giải trình chênh lệch BCTC riêng và Báo cáo hợp nhất quý III/2021 28/10/2021
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 24/09/2021
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất bán niên năm 2021 20/09/2021
Thông báo thay đổi nhân sự cấp cao CTCP Nhựa Đồng Nai 04/08/2021
Giải trình chênh lệch BCTC riêng và báo cáo hợp nhất quý II 2021 30/07/2021
Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2021 29/07/2021
Tải thêm

Hội đồng quản trị

Tài liệu HĐQT Ngày đăng Tải xuống Xem online
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT 04/11/2021
Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu 10/09/2021
Nghị quyết HĐQT về việc mua sở hữu cổ phần dẫn đến công ty được mua trở thành công ty con 19/03/2021

Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu ĐHCĐ Ngày đăng Tải xuống Xem online
Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 18/07/2021
Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 25/06/2021

DNP Investor Day

Diễn giả
Ông Vũ Đình Độ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Ngô Đức Vũ
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi về việc sở hữu cổ phiếu DNP, mua cổ phiếu trực tiếp và kế hoạch tái đầu tư cổ tức.

Sự kiện sắp diễn ra

01/2022
30