Báo cáo
thường niên
2021
Báo cáo
tài chính
Q4.2021
Thuyết trình Nhà đầu tư
2022

Thông tin liên hệ

Phòng Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư
DNP Holding

Văn phòng tại Hà Nội:
Số 8C, Đường Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Email: ir@dnpcorp.vn
Điện thoại: +84 24 7300 1559